Hvor kjent er du med SIGMAs produkter?

Hensikten med denne undersøkelsen er å få et inntrykk av hvor godt SIGMA-forhandlere vet om SIGMAs produkter, og å planlegge fremtidig opplæring basert på resultatene.

Det tar bare et minutt å svare, og det er helt frivillig å delta.
Jo flere svar vi får, desto bedre kan vi tilpasse og planlegge utdanninger som er givende for deg.

Tusen takk!

Raphaël Gagliano / SIGMA Imaging Nordic

© SIGMA Imaging Ireland